Picture
"אלוהים אדירים!"
"לפני שאני מתחילה, אני חייבת לספר לכם את הדבר הכי הכי מביך שקרה אתמול.
אז, אני ישבתי בבייתי כששמעתי מבחוץ את אנשי האשפה.
וקלתטי- יאו!!! שככתי להוציא את האשפה!
מיד רצתי למטבח להביא את שקית האשפה שלי 
וירדתי למטה ונתתי את השקית לאיש.
פתאום הוא אומר לי 'אוי! אוי!' ולא הבנתי למה
אז הסתכלתי למטה, וב-ח-י-י-ם לא תנחשו מה ראיתי!
את עצמי, עם חולצת T ו- תחתוני שרוך
!!!!!
זה היה פשוט נוראי.
חזרתי הביתה בהרגשה נוראית"

המשך יבוא (;
Leave a Reply.